Kā Jūs rīkosieties, ja uz galda atrodas dokuments?